fbpx

may, 2022

18may5:00 pm8:00 pmWednesday Dollar NightWednesday5:00 pm - 8:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

19may5:00 pm8:00 pmThursday Dollar NightThursday 5:00 pm - 8:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

20may12:00 pm10:00 pmFriday Open SkateFriday 12:00 pm - 10:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

21may10:00 am1:00 pmTrike, Trot and RollSaturday10:00 am - 1:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

21may1:00 pm10:00 pmSaturday Open SkateSaturday1:00 pm - 10:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

22may12:00 pm6:00 pmSunday Open SkateSunday12:00 pm - 6:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

23may5:30 pm6:30 pmSkate Lessons5:30 pm - 6:30 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

24may6:30 pm8:30 pmAdult Night (18 and over)Tuesday 6:30 pm - 8:30 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

25may5:00 pm8:00 pmWednesday Dollar NightWednesday5:00 pm - 8:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

26may5:00 pm8:00 pmThursday Dollar NightThursday 5:00 pm - 8:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

27may12:00 pm10:00 pmFriday Open SkateFriday 12:00 pm - 10:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

28may10:00 am1:00 pmTrike, Trot and RollSaturday10:00 am - 1:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

28may1:00 pm10:00 pmSaturday Open SkateSaturday1:00 pm - 10:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

29may12:00 pm6:00 pmSunday Open SkateSunday12:00 pm - 6:00 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

30may5:30 pm6:30 pmSkate Lessons5:30 pm - 6:30 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

31may6:30 pm8:30 pmAdult Night (18 and over)Tuesday 6:30 pm - 8:30 pm 3401 Vestal Road Vestal, New York 13850

X